Gå til hovedindhold

Hvem er
ForeningsMentor

Vision og formål

ForeningsMentor vil bidrage til, at alle børn og unge får lige muligheder for opnå en aktiv fritid samt deltage i foreningslivet. 

ForeningsMentors overordnede formål er at guide og understøtte børn og unge fra udsatte boligområder i at få en aktiv fritid. Mentorerne introducerer barnet samt familien til foreningslivet, støtter og ledsager i forbindelse med aktiviteten og hjælper dem til at fortsætte på egen vis i foreningen. ForeningsMentors målgruppe er børn og unge i alderen 5-17 år, som primært er bosat i de udsatte bydele i Aarhus samt børn og unge med international eller flygtningebaggrund. 

Vi arbejder for at opfylde vores formål og nå vores målgruppe gennem: 
• En frivillig mentorindsats. 
• Samarbejde med lokale aktører såsom helhedsplaner, boligsociale indsatser, skoler samt byens familiekontorer. 
• Aktivt arbejde med forældreinddragelse. 
• Dialog med foreninger og kurser med udgangspunkt i mangfoldighed i foreningen.

 

Vi arbejder ud fra et princip om at fortælle, vise og gøre!

Vi skal fortælle, hvordan man tilmelder, ansøger om fritidspas, følger barnet afsted, pakker en taske, sørger for mad og drikke inden træning, kommer til tiden, og formidle af foreningen har forventninger til barnet og forældrene.

Vi skal vise ved at gå forrest. Vise på computeren hvor man finder information om fritidsaktiviteter, fritidspas mv. ved at følges med dem til aktiviteten, hvor sidder man, mens barnet træner, hvordan opfører man sig mv.

Vi skal gøre det sammen. Forældrene skal selv have computeren i hånden, de skal selv ringe til foreningen, de skal med ned i foreningen. Familien skal inddrages, så de på sigt selv kan deltage i foreningslivet uden vores hjælp.

Værdier

Vi finder en mentor, som du har det godt med

Ligeværdighed 
Hos ForeningsMentor tager vi udgangspunkt i det ligeværdige møde mellem den frivillige, barnet og familien.

Vores frivillige hjælper med at skabe gode relationer

Frivillighed og personlige relationer 
Hos ForeningsMentor tager vi udgangspunkt i, at det frivillige personlige møde mellem den frivillige, barnet og familien sikrer en tillidsskabende relation, som giver mulighed for at skabe de bedste rammer for børnenes introduktion og fastholdelse i foreningslivet. 

 

Vi lytter altid til barnets og familiens ønsker

Barnets ønsker og behov 
Hos ForeningsMentor møder vi barnet og familien, der hvor de er og tager udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov. 

Red Barnets børnesyn

ForeningsMentors værdier understøttes af Red Barnets børnesyn, som lyder som følgende:

• Børn har egne meninger, værdisæt og handlemåder – De skal respekteres af voksne omkring dem.
• Børn er centrale aktører i eget liv – De skal have informationer og lyttes til på lige fod med alle andre.
• Børn vil inddrages i beslutninger, der vedrører dem. De kan udtrykke egne holdninger.
• Børns behov skal vurderes/opfyldes ud fra barnets bedste.
• Tag hensyn til alle barnets rettigheder i vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Red Barnet